Fico si začal o Únii vymýšľať ako Orbán

Fico si začal o Únii vymýšľať ako Orbán

Predseda strany Smer Robert Fico to vo videu dal na maďarského premiéra Viktora Orbána. Kritizuje Európsku úniu a ešte pri tom klame. Fico prebral maďarskú rétoriku a zavádzajúco tvrdí, že Brusel podmieňuje poslane peňazí jednotlivým štátom prijímaním migrantov a nezabudol ani na maďarského nepriateľa číslo jeden – Georga Sorosa. 

Lídri jednotlivých krajín EÚ sa ešte počas mimoriadneho júlového samitu dohodli na finančnej pomoci členským štátom v boji s koronakrízou vo výške cca dva bilióny eur (Plán obnovy plus rozpočet únie na roky 2021-2027). 

Podmienkou čerpania prostriedkov je pritom dodržiavanie zásad právneho štátu. V praxi to znamená napríklad nezávislosť súdnictva, sloboda slova a médií, nesmie dochádzať k protiprávnym a nezákonným rozhodnutiam verejných orgánov, musí byť zaistená účinná súdna ochrana, musí fungovať vyšetrovanie a stíhanie finančných daňových podvodov a korupcie. Dodržiavanie zásad právneho štátu je podmienkou členstva v EÚ. Bolo to súčasťou prístupových rokovaní nových členov a stále je to platný článok 2 zmluvy o EÚ.  

Podmienka právneho štátu sa pritom nepáči Maďarsku a Poľsku. Obe krajiny na protest zatiaľ zablokovali prijatie rozpočtu Európskej únie. 

Fico ako Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán kritizuje EÚ, že táto podmienka je len zámienkou pre neskoršie kvóty na migrantov, či nebodaj aj gender ideológie. Presne v tom istom duchu začal kritizovať EÚ aj Robert Fico, ktorý mimochodom v roku 2017 tvrdil, že iná cesta ako silná integrácia Slovenska v Únii neexistuje.

O podmienke čerpania európskych peňazí Fico hovorí ako o sankcii za odlišné názory. Súčasne dodáva, že myšlienka dodržiavania právneho štátu je len skrytým manévrom EÚ, prostredníctvom ktorého bude môcť Brusel následne donútiť členské štáty prijať migrantov proti ich vôli.

„O tomto pláne svedčí aj reakcia najväčšieho podvodníka na svete Sorosa, ktorý by najradšej navozil do Európy všetkých migrantov sveta. Nie, aby im pomohol, ale aby skomplikoval Európe život. Ten Soros, ktorému sa aj na Slovensku podarilo obsadiť niektoré významné ústavné posty,“ konštatoval Fico vo videu. Ktorí ústavní činitelia sú zo Sorosovej stajne, opäť nespresnil.

Prečo aj Ficovi prekáža podmienka nezávislého súdnictva, či stíhanie korupcie už nevysvetlil. Mimochodom, ak chcel Fico osloviť konšpiračných voličov, tak George Soros už nie je takou hviezdou alternatívnej reality. Aktuálne medzi konšpirátormi „dominuje za všetkým zlom“ aj za plošným testovaním Bill Gates.

Fico nehovorí pravdu o tom, že by čerpanie európskych peňazí malo byť naviazané na migráciu. „Súčasťou plnenia podmienok právneho štátu nie sú kultúrno-etické otázky. A už vôbec tam nie sú otázky migrácie,“ konštatoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok.  

Tak isto Fico nehovorí pravdu, že podmienka právneho štátu je trest za iný názor. Podmienka právneho štátu sú zakotvené v Zmluve o EÚ a je evidentné, že Maďarsko aj Poľsko v niektorých oblastiach porušujú princíp právneho štátu a teda aj predpisy EÚ, ku ktorým sa zaviazali.

Orbán má v EÚ problém

Nielen časť komisie, ale čoraz hlasnejšie aj europarlament konštatuje, že v Maďarsku je právny štát výrazne obmedzovaný. Po Orbánovom navrátení sa k moci došlo napríklad k účelovým zmenám volebného systému tak, aby vyhovoval strane Fidesz, k udeleniu volebného práva etnickým Maďarom, ktorí v krajine nikdy nežili či k dosadeniu ľudí na vysoké posty súdnictva a kontrolných orgánov štátnej správy nie na základe vedomostí a skúseností, ale podľa toho, či sú lojálni voči vládnucej elite. 

Azda najvýraznejším zásahom do demokracie však bolo systematické obmedzovanie slobody prejavu a prístupu k informáciám postupným monopolizovaním maďarských médií. 

Počas rokov vlády Orbána sa kľúčové novinové, ale aj televízne či rozhlasové stanice dostali do vlastníctva oligarchom blízkym Fideszu, ktorí mimochodom štedro čerpajú eurofondy. 

Súčasne bol prijatý zákon, ktorý zriadil nový orgán na kontrolu médií, ktorý mal právomoc cenzúrovať a pokutovať distribútorov pre vládu nepohodlných informácii.

Poľsko okliešťuje najmä súdy

Problém Poľska spočíva najmä v novelách zákonov z roku 2017, ktorými sa posilnili pozície a kompetencie vlády v súdnictve. Vláda získala kontrolu nad justíciou, čím de facto zanikla spravodlivá deľba moci a nezávislé rozhodovanie. V rozpore so zásadami Európskej únie je aj znižovanie dôchodkového veku sudcov, ktoré je podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru diskriminačné.