Animované video: NATO alebo neutralita?

Animované video: NATO alebo neutralita?

Slovenská atlantická komisia dnes cez YouTube zverejnila animované video, ktoré odpovedá na návrhy, aby sme vystúpili z NATO a stali sa neutrálni, prípadne začali presadzovať zahraničnú politiku na báze panslavizmu. „Spojencov si treba hľadať na základe spoločných hodnôt a nielen jazykovej príbuznosti či nenaplnených vízií z minulosti,“ reaguje video, na ktorého príprave spolupracoval portál antipropaganda.sk.