Česko čelí rastúcej aktivite ruských a čínskych spravodajských služieb

Česko čelí rastúcej aktivite ruských a čínskych spravodajských služieb

Bezpečnostná informačná služba (BIS) vo svojej výročnej správe varuje pred vplyvom ruských tajných služieb. Tie v poslednom čase využívajú aj ľahkovážnosť českých politikov a štátnych zamestnancov.

Rusko podľa BIS využíva v Česku svoju klasickú hybridnú stratégiu nasmerovanú proti Severoatlantickej aliancii a Európskej únii. Ruská stratégia zahŕňa aj dezinformačné weby, za ktorými najčastejšie stoja samotní Češi. Weby však v tomto prípade slúžia skôr na odvrátenie pozornosti od zásadnejších súčastí stratégie. Čoraz častejšie sa Rusko orientuje na využívanie spravodajských dôstojníkov s diplomatickým krytím. Pri stretnutí s týmito “diplomatmi” sú hlavne politici a štátni zamestnanci menej opatrní a ľahkovážni vo vzťahu k tajným informáciám.

Okrem ruských spravodajských služieb sa v Česku zaktivizovali aj čínski spravodajcovia. Podobne ako ich ruské náprotivky používajú diplomatické krytie. Na presadzovanie čínskych záujmov sú však v tomto prípade využívaní aj kariérni diplomati.

Čínske spravodajské služby sa v Česku zameriavajú na silové rezorty, energetiku, telekomunikácie, finančníctvo, zdravotníctvo, špičkové technológie. Ich hlavným cieľom je však narušenie jednotnej politiky Európskej únie. V rámci špionáže sú novými cieľmi ekonomika a vedeckotechnická oblasť.

Svoju výročnú správu zverejnilo aj Vojenské spravodajstvo (VZ), podľa ktorého aktivity “cudzej moci” na území Českej republiky mali podobný rozsah ako v roku 2016. Ich cieľom bolo okrem získavania informácií aj posilnenie vplyvu sponzorskej krajiny na dôležité ekonomické a politické štruktúry v Česku. Najviac monitorovanou oblasťou však zostala česká armáda.

Išlo predovšetkým o informácie o jej schopnostiach, vojenskom priemysle a technológiách.

Podľa oboch tajných služieb sa v poslednom čase zvýšili aktivity významných štátov aj v kybernetickej oblasti. Najznámejším prípadom kyberšpionáže bol útok na elektronickú poštu ministerstva zahraničných vecí. Tajné služby sú presvedčené, že páchatelia sú z FSB a známej hekerskej skupiny APT 28.

Úrad českého prezidenta má však na vec iný pohľad. Podľa hovorcu českého prezidenta sa Česko nemá čoho obávať. Záujmom Česka naďalej ostáva spolupráca s Pekingom v oblasti ekonomiky podľa vzoru ostatných krajín EÚ.