Mýty o Putinovom Rusku

Mýty o Putinovom Rusku

MORÁLNE RUSKO, DEKADENTNÝ ZÁPAD

TVRDENIE: Rusko je jediným ochrancom konzervatívnych a tradičných hodnôt. Západné štáty stratili smer a stali sa dekadentnými a zvrátenými.

FAKT: Domnelý návrat ku konzervativizmu tvorí súčasť súčasnej kremeľskej politiky. Konzervativizmus je využívaný ako protipól liberalizmu západnej Európy. Nejde však o úprimnú ochranu tradičných hodnôt, ale o udržanie existujúceho režimu a o spôsob, ako sa brániť legitímnym požiadavkám a snahám o demokratizáciu. V rámci tejto snahy je západná Európa vykresľovaná v negatívnych farbách a vyhlasovaná za nepriateľa. Pre súčasné ruské vedenie je konzervativizmus len nástroj. Aj zákony, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako produkt konzervatívneho myslenia, slúžia v prvom rade ako prostriedok represie proti akejkoľvek kritike.

Príkry rozpor vidno aj medzi životným štýlom ruskej vládnucej elity, ktorý vedú, a tým čo proklamujú. Nielen, že majú obrovské majetky a vedú nákladný život, ale aj čulo obchodujú so západom a posielajú tam študovať svoje deti. V prospech tvrdenia o ochrane tradičných hodnôt nesvedčia ani štatistiky. Napríklad v miere rozvodovosti stále patrí Ruská federácia medzi krajiny na nelichotivých popredných miestach. Podobná situácia panovala ešte v nedávnej minulosti aj v počte potratov, tam ale došlo k zlepšeniu.

VEĽMOC RUSKO

TVRDENIE: Rusko je veľmoc  svetovej úrovne pripravená kedykoľvek súperiť s USA či už vojensky alebo ekonomicky.

FAKT: Na rozdiel od čias studenej vojny nepredstavuje dnešná Ruská federácia superveľmoc a nedokáže so svojím niekdajším rivalom súperiť v takmer žiadnom z ukazovateľov. Z ekonomického hľadiska sa dá povedať, že rozpočet Kremľa je až príliš závislý od príjmov z nerastného bohatstva (ropa a zemný plyn), ktoré tvoria cca 42% exportu. Celkový hrubý domáci produkt je porovnateľný s Južnou Kóreou. Ešte nelichotivejšie sa Rusko umiestňuje v rebríčku, kde sa zohľadňuje veľkosť hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa. Tu je na tom Rusko horšie ako štáty V4 vrátane Slovenska. Z dlhodobého hľadiska pritom dochádza aj k poklesu celkového počtu obyvateľov a celkovo negatívnemu vývoju demografických štatistík. Znižuje sa očakávaný vek dožitia, znižuje sa počet narodených detí na jednu ženu v produktívnom veku a zvyšuje sa počet neprirodzených úmrtí na tisíc obyvateľov.

Veľkosť štátu sa ale nemeria len v ekonomických či demografických ukazovateľoch. Rovnako dôležitá je aj kvalita školstva či vedy. Nanešťastie pre Rusov ani v týchto rebríčkoch nedosahujú svetovú úroveň, a napríklad v kvalite univerzít výrazne zaostávajú. Žiadna ruská univerzita sa nenachádza v prvej stovke najlepších svetových univerzít. Naopak, práve univerzity z USA, Číny či západnej Európy rebríčku dominujú. Kedysi preslávený kozmický a raketový priemysel sa tiež potýka s problémami. A je pravdepodobné, že ho súkromné ale aj štátne študijné programy ostatných zemí čoskoro prekonajú.

RUSKÝ IMPERIALIZMUS

TVRDENIE: Rusko sa nesnaží obnoviť sovietske impérium a ani nemá snahu rozširovať svoje územie.

FAKT: Súčasná politika Ruskej federácie síce nesmeruje k obnove socializmu, ako ekonomického zriadenia, a ani k obnove politbyra, ako vrcholného orgánu politickej moci. Avšak to neznamená, že jej cieľom nie je obnova sily ZSSR a získanie istej kontroly nad bývalým východným blokom. Na určitú nostalgiu za starými časmi poukazuje použitie starej sovietskej melódie v novej hymne Ruskej federácie, aj výrok Vladimíra Putina, ktorý povedal: „Rozpad Sovietskeho zväzu bola veľká geopolitická katastrofa“. Ďalšie kroky jeho administratívy tento názor len potvrdili. Svedčí o tom udržiavanie zamrznutého konfliktu v Podnestersku (Moldavsko), zvyšovanie vojenskej prítomnosti v Kaliningradskej oblasti (v súčasnosti sú v nej dislokované jednotky vyzbrojené raketovým systémom Iskander), podpora separatistov v Náhornom Karabachu, Osetsku, Donbase, zabratie Krymu. Neutíchajúca propagandistická a dezinformačná kampaň v štátoch V4 je len využitie iného prostriedku, cieľ zostáva rovnaký. Tým je snaha o opätovné vybudovanie a udržanie rozhodujúceho vplyvu na vývoj a dianie v štátoch, ktoré v minulosti patrili do východného bloku.

ŠTÁTNIK PUTIN

TVRDENIE: Putin je spasiteľ Ruska, vynikajúci a brilantný štátnik.

FAKT: Vladimír Putin je bezpochyby vynikajúci organizátor a pravdepodobne aj manažér. Avšak určite nie je neomylný a ani dokonalý. Dodnes na ňom badať, že bol dôstojníkom tajnej služby, tvári sa tajomne a ťažko sa odhaduje, čo si naozaj myslí. Nevládne sám, o moc sa delí so svojimi poradcami a spojencami. Tí tvoria viacero skupín, ktoré medzi sebou zápasia o moc a financie. Okrem predstaviteľov ministerstiev do nich patria aj dôležití oligarchovia či predstavitelia pravoslávnej cirkvi. Symptomatické pre súčasný ruský režim je neuveriteľné bohatstvo celej vládnej elity. Akú má samotný prezident rolu a možnosti ovplyvňovať ich vnútorné boje ostáva nejasné.

Putin však už v počiatkoch svojej kariéry pochopil, aký dôležitý je mediálny obraz. Preto sa stalo ovládnutie televízii jedným z jeho prvých cieľov. Jemu nepohodlní oligarchovia, ktorí vlastnili televízne kanály, boli nútení odísť do exilu (alebo boli uväznení) a kontrolu nad médiami získal buď priamo štát, štátne firmy alebo štátu blízki oligarchovia. Jeho obraz geniálneho vládcu neskôr umocnilo aj niečo, na čo vôbec vplyv nemal. Boli to ceny ropy a zemného plynu, ktoré začali po roku 2000 stúpať, a napriek viacerým výkyvom zostali vysoké, z čoho Ruská federácia ako jeden z najväčších exportérov profitovala. Tieto finančné zdroje však nedokázala využiť na diverzifikáciu priemyslu, preto keď ceny po roku 2014 poklesli, spôsobilo to značné ekonomické problémy. Práve neschopnosť akokoľvek diverzifikovať ruský priemysel a konštruktívne využiť financie získané exportom nerastného bohatstva sa považujú za jednu z najväčších chýb dnešnej ruskej administratívy.

RADIKÁLNY ISLAMIZMUS JE LEN EURÓPSKY PROBLÉM

TVRDENIE: Ruská federácia nemá problém s imigrantmi a zachráni Európu pred Islamom.

FAKT: Už pri pohľade na mapu alebo na demografické ukazovatele musí byť jasná nezmyselnosť podobného vyhlásenia. Ruská federácia nielenže pozná novodobý fenomén prílevu imigrantov moslimskej viery, ale je už aj sama domovom miliónov moslimov, ktorí sú považovaní za ruských občanov. Islam je považovaný za druhé tradične náboženstvo a neberie sa ako cudzorodý prvok. Zásluhu na tom majú ako aj Tatári, tak aj Čečenci a ostatné národnostné menšiny žijúce hlavne na juhu. Celkové percentuálne zastúpenie moslimov predstavuje cca 14%, čo je podstatne viac ako vo väčšine krajín západnej Európy. Podobne v Moskve žije asi 2,5 milióna moslimov, čo je opäť podstatne viac ako v hlavných mestách štátov západnej Európy. Súčasná administratíva nemá problém použiť moslimov ako politický nástroj. Vyslanie Kadyrovských bánd na Juhovýchodnú Ukrajinu je toho dôkazom. Došlo tak k bizarnej situácii, kde krajina, ktorú mnohí stavajú do pozície posledného ochrancu kresťanstva a Európy, poslala plieniť a vraždiť moslimov na slovanskú a pravoslávnu Ukrajinu.

RUSKÁ PROPAGANDA NEEXISTUJE

TVRDENIE: Západné média klamú a sú plné propagandy, tie ruské naopak sú slobodné, informujú pravdivo a nezaujato.

FAKT: Najvýznamnejšie ruské média nie sú ani slobodné, ani neinformujú objektívne a pravdivo. Ako sme už spomínali v jednom z predošlých bodov, najsledovanejšie televízie s celoštátnym dosahom vlastní štát, prípadne štátna spoločnosť Gazprom, či spriatelení oligarchovia. Práve vlastnícka štruktúra spôsobuje, že sú televízie takmer bez výnimky plné štátnej propagandy a niekedy aj klamstiev. Nemajú problém vysielať dokumentárne filmy prekrúcajúce dejiny, či pripomenúť slovami komentátora, že majú možnosť premeniť USA na nukleárne spálenisko. Príkladov je mnoho, napríklad počas vojny na Ukrajine mnohokrát priamo klamali a vyfabrikovali príbeh o ukrižovanom chlapcovi.

Detailnejší prehľad ruskej propagandy v mediálnom priestore ponúka aj európska úderná jednotka na boj s ruskou propagandou East StratCom Task Force. Skupina na týždennej báze  prostredníctvom tzv. Disinformation Digest analyzuje, ako pro-kremeľské média vidia svet, a čo hovoria nezávislé ruské hlasy. Sleduje trendy na ruských sociálnych médiách, čo umožňuje zasadiť ruské naratívy do širšieho kontextu. Vybrané vydania v slovenskom preklade priniesol a prináša aj portál Antipropaganda.sk, napríklad tu, tu, tu alebo tu.