Náš tím

 

Peter Köles: je riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), kde predtým pôsobil ako šéfredaktior potálu Antipropaganda.sk. Pred príchodom do SSPI dva roky pôsobil na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sa venoval predovšetkým realizácii komunikačného programu #WeAreNATO, monitoringu sociálnych sietí a identifikácii dezinformácií šíriacich sa v online priestore. Peter v minulosti absolvoval stáže na politickej sekcii Veľvyslanectva SR vo Washingtone, v kancelárii poslancov Národnej rady SR. V roku 2018 ukončil bakalárske štúdium v odboroch medzinárodné vzťahy a bezpečnostné a strategické štúdiá na Masarykovej Univerzite v Brne, kde pokračoval v štúdiu aj na magisterskom stupni v odbore bezpečnostné a strategické štúdiá. Medzi jeho odoborné záujmy patria hybridné horzby, strategická komunikácia a koncept memetic warfare. Hovorí po anglicky a rusky, ovláda základy španielčiny. 

Matej Spišák: Šéfredaktor portálu Antipropaganda.sk. Je študentom magisterského odboru Medzinárodné vzťahy na Central European University v Budapešti a Viedni a študentom European Academy of Diplomacy vo Varšave. V roku 2020 absolvoval študijný a pracovný pobyt v rámci programu The Bard Globalization and International Affairs Program (BGIA) v New Yorku. Bakalársky titul získal na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore Európske štúdiá. Počas štúdia nazbieral skúsenosti v štátnych inštitúciách, vrátane stáží na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v Kancelárii štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka na Ministerstve obrany, na Odbore zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR, ale tiež na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku. Matej v súčasnosti spolupracuje s mimovládnymi organizáciami SSPI a Stratpol, pričom v minulosti pôsobil aj v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS). Od roku 2018 sa venuje dobrovoľníckej činnosti v organizácii Transparency International. Ovláda angličtinu a základy francúzštiny.

Eva Húsková: je študentkou dvoch magisterských odborov – Bezpečnostné štúdiá a Severoamerické štúdiá – na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. Študovala taktiež v Belgicku, či na parížskej Sorbonne. V roku 2018 absolvovala stáž v českej pobočke Transparency International a vo voľnom čase sa venovala dobrovoľníckym aktivitám v oblasti európskej politiky. V rámci svojho štúdia sa zameriava na populizmus, extrému pravicu a strategickú komunikáciu. Ovláda plynule angličtinu a francúzštinu.

Katarína Drevená: je študentkou Univerzity Palackého v Olomouci na Katedre politológie a európskych štúdií. V roku 2018 absolvovala študijný pobyt na Eberhard Karls Universität Tübingen Institute of Political Science a na The Hague University of Applied Sciences, na Katedre European Studies and Communication Management prostredníctvom programu ERASMUS+. V roku 2018 zároveň stážovala na ambasáde v Holandskom kráľovstve.

Štefan Ižák: je študentom doktorandského stupňa v Trnave, odbor Etnológia, na univerzite sv. Cyrila a Metoda. Počas magisterského stupňa štúdia absolvoval semester v zahraničí na Karlovej univerzite v Prahe. Počas leta pôsobil na macedónsko-srbskej hranici, kde pôsobil ako dobrovoľník v utečeneckom tábore pri malej pohraničnej dedinke Tabanovce. Venuje sa predovšetkým tematike migrácie ako nástroja prokremeľskej propagandy na Slovensku, o čom píše aj vo svojej dizertačnej práci.

Petronela Gurčíková:  je študentkou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na katedre politológie. V roku 2020 absolvovala študijny pobyt v Prahe na Vysokej škole mezinárodních a veřejnych vztahů Praha, v rámci programu Erasmus +. Zameriava sa predovšetkým na zahraničnú politiku a dezinformácie. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Adam Tomašovič: je študentom Medzinárodného podnikania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zaujíma sa o politiku a medzinárodné dianie ale aj o marketing a propagáciu na sociálnych sieťach. Obľubuje históriu a verí, že poznanie aj starších dejín prijme človeka lepšie kriticky premýšľať nad jednotlivými udalosťami. Ovláda angličtinu a základy španielčiny.

Lukáš Janovič: je študentom Masarykovej univerzity v Brne, kde študuje kombináciu odborov politológia a bezpečnostné a strategické štúdiá. Odborne sa zameriava na propagandu, populizmus a totalitné režimy. Tiež sa zaujíma o históriu, konflikty a kyberkriminalitu. Píše aj pre pridružený portál CyberSec.sk. Ovláda angličtinu a základy ruštiny.

Júlia Jánošíková: je študentkou žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej bakalárskej práci sa venuje mediálnemu obrazu. Momentálne pracuje ako editorka pre spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. Zaujíma sa o politiku, ženské práva a dezinformácie. Ovláda anglický jazyk.

Michal Franek: je absolventom odboru politológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Venoval sa primárne konfliktom na Blízkom východe, migrácii či volebným a straníckym systémom. Počas piateho ročníka absolvoval odbornú stáž na Odbore európskych záležitostí v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. V súčasnosti spolupracuje aj s mimovládnou organizáciou Stratpol. Hovorí plynule anglicky a ovláda základy nemeckého jazyka.

Miriam Chovancová: je študentkou odboru Mediálne štúdiá na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. V rámci svojho štúdia sa zameriava na koncepty nastoľovania agendy a rámcovania v médiách a politickú komunikáciu. Zaujíma sa o analytiku mediálnych obsahov, boj proti dezinformáciám a ľudské práva. Ovláda angličtinu, základy španielčiny a francúzštiny.

Matúš Ondrija: je študentom bakalárskeho stupňa na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeden semester absolvoval v Poľsku na University of Gdansk, v rámci programu Erasmus+. Okrem témy dezinformácií sa zaujíma aj o históriu a tvorbu grafiky. Ovláda angličtinu a základy nemeckého, španielskeho a poľského jazyka.

Kristína Márová: je absolventkou bakalárskeho štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti študuje latinskoamerické štúdia na Univerzite Hradec Králové.
V roku 2019 absolvovala pobyt na Uniwersytet Jagielloński v Krakove v rámci programu Erasmus+. Zaujíma sa najmä o zahraničnopolitické témy, propagandu a dezinformácie, ktorým sa venovala aj počas svojej stáže v demagog.sk. Hovorí plynule anglicky a španielsky.

Milan Šuplata: Zakladateľ portálu Antipropaganda.sk. Spoluzakladateľ konferencie GLOBSEC a Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI), absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v Spojených štátoch amerických na ambasáde Slovenskej republiky.