Bývalý elitný pilot sa u konšpirátorov úplne opustil

Bývalý elitný pilot sa u konšpirátorov úplne opustil

Konšpiračný časopis Zem a Vek pokračuje vo svojej kampani takmer proti všetkému. V najnovšom príspevku časopis neverí dátam ohľadom počtu testovaných, infikovaných či počtu úmrtí. Všetko považuje za podvod. Dáta sú podľa neho neobjektívne, pretože pochádzajú len z jedného zdroja, príliš veľa dát znamená psychický teror a vláda pácha vlastizradu.

Štatistiky ohľadom pandémie pritom spravuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ten je zo zákona povinný zbierať údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečovať ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie.

Pri zbieraní údajov sa spolieha na svoje regionálne pobočky, ale najmä na nemocnice, lekárov a samotné laboratóriá. Tí všetci nahlasujú počty infikovaných a nielen pri korone, ale aj pri iných nebezpečných chorobách. Úrad má samostatný epidemiologický databázový systém, ktorý je mimochodom prepojený s ostatnými úradmi v rámci EÚ. A zdroj je jediný, lebo jediný má zo zákona prístup a oprávnenie takéto údaje spracovávať na národnej úrovni.

K vyššie spomínanému autor príspevku dodáva, že „čísla sú umelo nafúknuté, aby slúžili ako dymová clona na vykonávanie klamných operácií.“ Ani pri tomto mylnom konštatovaní nie je priložený žiaden dôkaz, ktorý by toto tvrdenie potvrdzoval. Ale nie je doplnený ani o žiaden hoci pomýlený, ale aspoň nejaký argument, ako na to prišli.

Účelové ohýbanie predpisov

V ďalšej časti článku Zem a Vek obviňuje vládu z vlastizrady a z úkladov proti republike. Taktiež operuje s pojmami ako trestný čin proti slobode, porušovanie slobody združovania a zhromažďovania, násilie proti skupine obyvateľov, diskriminácia či dokonca neoprávnené odoberanie orgánov.

Terčom jeho útokov je primárne minister obrany Jaroslav Naď (pravdepodobne), kde sa autor už definitívne opustil a nepovie mu jedno pekné slovo. Ministrík – agentík je asi to najkrajšie. 

Obviňovanie vlády z jednotlivých trestných činov ani zdaleka nesedí. Vlastizrada podľa trestného zákona znamená, že občan SR v spojení s cudzou mocou spácha napríklad úklad, sabotáž alebo teror. Úklad znamená násilný prevrat s cieľom zmeniť ústavné zriadenie, či zrušiť samostatnosť Slovenska. A tak by sa dalo pokračovať ďalej. Ani jeden trestný čin by sa ani galaktickým významovým oblúkom nedal našiť na aktuálnu situáciu.

Zmätený funkcionár

Autorom článku je mimochodom Peter Švec – v minulosti vojenský a neskôr uznávaný civilný pilot, ktorý prešiel viacerými vysokými funkciami nielen u vojakov ale aj štátnej správe. Bol dokonca poslancom federálneho zhromaždenia za Slovenskú národnú stranu.

V poslednom čase sa aktivizoval ako národný buditeľ, ktorý bojuje proti všetkému, čo je spojené nielen s pandémiou koronavírusu ale aj súčasnou vládou. Aktívny je vrámci Národnej koalície, ktorá úzko spolupracuje najmä s Kotlebovcami.

Mediálny teror korona-témami?

Pravidelné informovanie verejnosti o aktuálnej situácii prostredníctvom komunikačných prostriedkov považuje tento portál za psychologickú vojnu

Jedná sa o uplatňovanie jednej zo základných hodnôt demokracie, a síce slobody prejavu a práva na slobodný prístup k informáciám. Práve dôkladné informovanie o tak zložitej situácii, akou je pandémia koronavírusu, je kľúčovým predpokladom k čo najefektívnejšiemu vysporiadaniu sa so súčasnou krízou. 

Zatajovanie skutočností a nepravidelné informovanie o skutočnom stave vecí sú typickými znakmi autoritatívnych režimov, ku ktorým ľudia stojaci za portálom Zem a Vek s obľubou vzhliadajú. Nie je teda prekvapením, že sa títo konšpirátori proti napĺňaniu základnej hodnoty demokracie búria.