EÚ núti techgigantov k aktivite proti hoaxom

EÚ núti techgigantov k aktivite proti hoaxom

Európska únia požiadala spoločnosti Facebook, Google a Twitter o pravidelné informácie týkajúce sa falošných správ o novom koronavíruse. Americké firmy majú EÚ každý mesiac posielať report.

Úloha ale i zodpovednosť technologických spoločností v boji s dezinformáciami počas pandémie významne narástla.

Kým Facebook a YouTube mazali účty konšpirátorov, WhatsApp obmedzoval preposielanie správ. Či sú tieto opatrenia  dostatočné, je otázne. Ako v prípade Facebooku.

S požiadavkou na technologické spoločnosti prišla len pred niekoľkými dňami Európska únia. V rámci boja s dezinformáciami týkajúcimi sa koronavírusu žiada EÚ technologických gigantov o detailné informácie v súvislosti s ich bojom proti falošným správam o koronavíruse.

Žiadosť sa týka spoločností Facebook, Google a Twitter, ktoré by mali každý mesiac EÚ posielať report o tom, akým spôsobom sa ich platformy venujú boju s falošnými správami o Covid-19. 

EÚ sa k takémuto kroku odhodlala kvôli obavám, že falošné správy môžu predĺžiť samotnú pandémiu. Ako príklad sa uvádzajú informácie o očkovaní, ktoré bývajú často prekrúcané anti-vaxermi.

Hovorcovia spomínaných spoločností tvrdia, že ich zamestnávatelia podporujú snaženie EÚ a sami už určité opatrenia zaviedli.

Technologickí giganti nie sú nijakým spôsobom povinní danú správu Európskej únii predkladať. Podľa dostupných informácií však budú všetky tri spoločnosti konať viac-menej súlade so žiadosťou Európskej únie.

Čo sa týka Facebooku a Googlu, firmy sa chystajú produkovať mesačné reporty tak, ako to žiada EÚ. V prípade Twitteru bude situácia trochu odlišná. 

Twitter má totiž vlastný blog, na ktorom pravidelne publikuje novinky týkajúce sa misinformácií o koronavíruse. V tom chce pokračovať aj naďalej.

Žiadosť Európskej únie sa nijako netýka dobrovoľného Kódexu nakladania s dezinformáciami, ktorý od rôznych spoločností taktiež žiada reporty na mesačnej báze. 

Obsahom týchto reportov majú byť kroky firiem v zlepšení transparentnosti reklám a v boji s falošnými účtami a zneužívaním botov.