Konšpirátori si strelili do kolena.  Zľahčujú COVID-19 štúdiou, ktorá dokázala jej nebezpečenstvo

Konšpirátori si strelili do kolena. Zľahčujú COVID-19 štúdiou, ktorá dokázala jej nebezpečenstvo

Už niekoľko mesiacov patrí téma nového ochorenia COVID-19 a aktuálnej pandémie medzi tradičné témy slovenských konšpirátorov. V týchto dňoch sa najčastejšie odvolávajú na „štúdiu“ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorej sa smrtnosť nového ochorenia rovná smrtnosti bežnej virózy. Na podobné príspevky už zareagovala Polícia Slovenskej republiky, ako aj Ministerstvo zdravotníctva na svojich facebookových stránkach. 

Údajnú štúdiu WHO spopularizovalo najmä video z televíznej diskusie na kanáli CNN Prima News. V ňom česká moderátorka „meta-štúdiu“ (štúdia vychádzajúca z viacerých iných štúdií) predstavuje a na záver dodáva, že percentuálna smrtnosť na COVID-19, ktorá vyšla zo štúdie je porovnateľná s virózou a je nižšia ako sezónna chrípka. Lenže to nie je pravda – je to desaťnásobná nepravda.

Tohto videa a samotnej štúdie sa chytilo viacero „populárnych“ konšpiračných webov a tradičných zľahčovateľov aktuálnej pandémie, akými je napríklad Zem a Vek, Bádateľ, či Eurorešpekt.

Na webovom portáli Eurorešpekt patrí zmienené video a následný článok medzi najčítanejšie, pričom ich facebookový príspevok má už vyše 35 tisíc interakcií.

Portál Bádateľ zase uverejnil článok, v ktorom vyzýva, aby sa vláda orientovala podľa čísel zverejnených WHO, a aby zastavila „štátny teror“ vo forme zavádzaní nových opatrení.

Na nárast podobných článkov reagovala Polícia Slovenskej republiky na svojej facebookovej stránke Hoaxy a podvody ako aj Ministerstvo zdravotníctva.

Ich príspevky uvádzajú situáciu na pravú mieru, pričom poukazujú na tri základné fakty.

1.) Štúdia bola vypracovaná Johnom P. A. Ioannidisom (profesor na Stanfordskej univerzite) a uverejnená v bulletine WHO. Nejedná sa teda o záver WHO, ale samotného autora. WHO iba poskytla priestor na publikáciu textu vo svojom bulletine, ale WHO so svojimi expertmi nijako neoponovalo výsledky, ako je to obvykle zvykom.

2.) Aj samotný autor v štúdii pripúšťa limity svojej analýzy, nakoľko vychádzal zo štúdií, ktoré často neboli vykonané na reprezentatívnej vzorke populácie. Ale najmä zo štúdie boli vylúčení ľudia starší ako 70 rokov, v niektorých prípadoch dokonca už nad 60 rokov, čo mimoriadne skresľuje čísla úmrtnosti na COVID-19, keďže aj samotný autor priznáva, že s rastúcim vekom rapídne stúpa úmrtnosť na COVID-19.

3.) Autorovi vyšla „priemerná“ smrtnosť COVID-19 na úrovni 0,23 percenta pri ľuďoch mladších ako 70 rokov. Avšak celosvetová smrtnosť na chrípku (vrátane ľudí nad 70 rokov) sa pohybuje v závislosti od jednotlivých krajín od 0,025 do 0,045 percenta, teda päť až desaťnásobne nižšia ako vyšlo profesorovi.

Napríklad na Slovensku posledné ucelené údaje o chrípke sú zo sezóny 2018/2019. Podľa Úradu verejného zdravotníctva ochorelo na chrípku 157 000 ľudí (prípadov – cases), no zomrelo na ňu 40 ľudí. To udáva CFR smrtnosť 0,025 percenta, teda desať krát nižšiu ako vyšlo profesorovi.

Nesprávna interpretácia štúdie

Vo videu ako aj v súvisiacich článkoch je taktiež viacero terminologických nezrovnalostí. Česká moderátorka si zamieňa pojem medián a priemer, ako aj anglické termíny „case fatality rate“ (CFR) a „infection fatality rate“ (IFR). Inými slovami, ide o smrtnosť potvrdených prípadov s príznakmi a smrtnosť celkového počtu infikovaných vrátane tých bezpríznakových.

Podľa najaktuálnejších dát by IFR koronavírusu malo byť približne 0,68%, kým CFR by sa malo nachádzať na úrovni okolo 2,7%. Na chrípku posledné CFR vychádza na 0,025 percenta, čo je až 100-krát menej!

Tieto čísla sa však líšia aj na základe viacerých faktorov akými je vek, všeobecná kondícia, či prístup k zdravotnej starostlivosti. Uvedené číslo predpokladá priemerného pacienta, pri starších ľuďoch s pridruženými ochoreniami však bude riziko úmrtia na COVID-19 určite vyššie.

WHO je diabol, no keď sa hodí, je to autorita

Paradoxné je, že práve weby, ktoré sa v týchto dňoch opierajú o „štúdiu“ Svetovej zdravotníckej organizácie, sú zároveň tie, ktoré patria medzi najčastejších kritikov tejto organizácie.

Portál Zem a Vek v minulosti opísal WHO ako „organizáciu slúžiacu všemocným peniazom a nie všeľudským ideálom“. Navyše, tento konšpiračný portál častokrát poukazuje na financovanie WHO, za ktorým by vo veľkej miere mal stáť aj Bill Gates. S jeho menom sa totižto spája množstvo dezinformácií týkajúcich sa najmä vakcín.

Na druhej strane portál Bádateľ, ktorého obsahom sú zvyčajne poplašné správy, či oblasť „alternatívnej“ medicíny, opísal WHO ako „centrum svetových lobistov pre depopulačnú agendu“. Iný príspevok zase hovoril o tom, ako WHO najíma svetoznámych influencerov, aby šírili „COVID-19 propagandu.“